• "T & B sro"
  • "T & B sro"

Kontakty
Colný sklad, Autodoprava                                                     Colná deklarácia


P.O.BOX 3                                                                                                           P.O.BOX 3                           

925 71 Trnovec nad Váhom 4                                                                                 925 71 Trnovec nad Váhom 4

Prevádzka: Staničná 23/4                                                                                      Prevádzka: Priemyselná 5

927 01 Šaľa                                                                                                          924 00 Galanta


Telefón:                                                                                                Telefón:

Takáč Andrej:                                                                                                     +421 31 780 39 64

+421 903 404 975                                                                                                 +421 911 404 955

Bogdány Juraj:                                                                                                  FAX:

+421 904 208 301                                                                                                 +421 31 780 39 64

Nociar Marián:

+421 903 277 319                                                                                                Email:

Fax:                                                                                                                    Takáč Andrej

+421 31 770 88 09                                                                                                 takac@tandb.sk

                                                                                                                            T&B, s.r.o.

Email:                                                                                                                  tandb@tandb.sk

TandB:                                                                                                                Keszelyová Janette

tandb@tandb.sk                                                                                                    jkeszelyova@tandb.sk

Andrej Takáč:                                                                                                       Pivková Elena

takac@tandb.sk                                                                                                    epivkova@tandb.sk

 

 Home | Colná deklaráciaVerejný colný sklad | Autodoprava | Kontakty

Nájdete nás na Facebooku | Všetky práva vyhradené T&B sro