• "T & B sro"
  • "T & B sro"

Colná deklarácia

01   vystavovanie colných dokladov

02   zastupovanie v colnom konaní

03   zabezpečenie colného dlhu

04   verejný colný sklad

05   spracovanie hlásenia INTRASTAT